Pre prihlásenie do administrácie, použite link s login: admin a heslom: admin